zondag 29 mei 2011

Toespraak Street / Spirit, 28 mei 2011, Galerie Radar Art & Architecture

Burgers van Amsterdam, burgers van Nederland!
Ik raad u aan goed naar deze toespraak te luisteren
Want ik spreek tot u, burgers van Amsterdam
Ik spreek over een groot onrecht ons aangedaan
Burgers van Amsterdam, burgers van Nederland!
Door de barbaren!

Een aantal jaren al wordt er gemopperd
Ja, niet over geld, maar over de waarde
De waarde van kunst, burgers van Amsterdam
De waarde van kunst wordt ontkend
Burgers van Amsterdam, burgers van Nederland!
Door de barbaren!

Het is niet dat zij in Den Haag er schuldig aan zijn
Nee, die mannen en vrouwen volgen enkel
Ze zijn geen leiders, burgers van Amsterdam
In Den Haag is eenoog al koning
Terwijl de rest van het land twee ogen heeft
Behalve de barbaren!

Ik sta hier voor u met de helm van een hopliet op
Een strijder uit het oude Griekenland
Niet iemand die door de staat is geronseld
Maar een vrij burger die de wapens opneemt
Om zijn stad te verdedigen tegen het onrecht aangedaan
Door de barbaren!

Ik ben een kunstenaar, ongewapend zoals altijd
Met een afkeer van geweld en protest
Met een wereld die mijn eigene is, een droom
Van een soort schoonheid, u kent het wel
Maar ook ik moet daarvoor vechten
Tegen de barbaren!

Ik sta hier naakt om te vragen niet te luisteren
Naar de dwaasheid van de barbaren
Vergeet niet de cultuur van vroeger
Vecht voor de cultuur van morgen
Door met beide voeten te staan in het heden
Van de barbaren! Het filmpje


Speech Street / Spirit

Citizens of Amsterdam, citizens of the Netherlands!
I advise you to listen well to this speech
Because I talk to you, citizens of Amsterdam
I talk about a great injustice being done to us
Citizens of Amsterdam, citizens of the Netherlands!
By the barbarians!

A few years there’s been grumbling
Yes, not about money, but about the value
The value of art, citizens of Amsrdam
The value of art is being denied
Citizens of Amsterdam, citizens of the Netherlands!
By the barbarians!

It’s not that they in The Hague are guilty of it
No, those men and women only follow
They are no leaders, citizens of Amsterdam
In The Hague one eye is king
While the rest of the country has two eyes
Except the barbarians!

I’m in front of you with on my head the helmet of a hoplite
A warrior from old Greece
Not somebody who has been drafted by the state
But a free citizen who picks up the weapons
To defend his city against injustice done
By the barbarians!

I am an artist, unarmed as usual
With an aversion of violence and protest
With a world that’s mine own, a dream
Of a certain kind of beauty, you know it
But even I have to fight for it
Against the barbarians!

I’m standing here naked to ask not to listen
To the foolishness of the barbarians
Don’t forget the culture of the past
Fight for the culture of tomorrow
By standing with two feet in the present
Of the barbarians!


©Marcel Ozymantra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten