donderdag 12 januari 2012

Het argument van anderhalf miljoen

Er wordt tegenwoordig in dit land behoorlijk geschermd met democratische kiezersgetallen. ‘Door mij te beschimpen zet u wel anderhalf miljoenen weg!’ ‘Door hem af te serveren als een debiel zetten we wel anderhalf miljoen mensen weg.’ ‘Die anderhalf miljoen mensen hebben ook recht op vertegenwoordiging en een op hun toegesneden nieuwsvoering.’ Dat zijn de soort argumenten die we horen van de partij zelf, de politieke tegenstanders en de journalisten. Ja, want tenslotte staan die kiezers garant voor zo’n beetje 20 zetels in het parlement en dat is heel wat. Die moeten we niet in de kou laten staan! Dus als we kritiek hebben op hun Grote Blonde Leider dan berokkenen wij die mensen ook schade.

Nou weet ik om te beginnen niet waarom het uitmaakt dat we een segment van het kiesvee voor rotte vis verklaren. Tenslotte zal het niet de eerste keer zijn dat een PvdA-aanhanger de VVD verrot scheldt, of dat een CDA’er zich onheus uitlaat over een SP’er. Dat is het recht dat wij het volk hebben. Wij mogen zonder discriminatie de hele tegenstand afbranden. Columnisten zien zichzelf graag als vertegenwoordiging van een gedeelte van het volk en doen het afbranden dan ook wellustig. Is het dan vreemd dat een politicus zijnde volksvertegenwoordiger de handen uit de mouwen trekt en erop wijst dat de weledele tegenstrever van lotje getikt is? Mogelijkerwijs is het een goed idee dit in nette bewoordingen te doen. Al dat gescheld in het parlement zou al snel aan het oog onttrekken waar het echt om gaat. al dat gescheld wil nog wel eens verhullen dat het volk weer belazerd wordt of soms gewoonweg goed begeleid.

Natuurlijk hebben die anderhalf miljoen mensen recht op vertegenwoordiging, net als dat er zeker punten zijn waarop ze van mij gelijk krijgen. Maar om nu te zeggen dat alleen op basis van getal we aan hun argumenten een grotere waarde moeten hechten dan aan die van een miljoen, 500.000, 150 of zeventien is natuurlijk grote onzin. Als een miljard mensen zeggen dat je een val uit een vliegtuig zonder parachute prima kan overleven dan luister je ook niet. Als een heel volk van mening is dat een kleine groep daarbinnen als parasieten of verraders gebrandmerkt moeten worden, mag je ook aarzelen met instemmen. Uiteindelijk is het enige dat telt de zwaarte en juistheid van de argumenten, niet het aantal mensen dat erachter staat. Anders is het niet de bijl aan de democratie, maar aan de waarheid, de rechtvaardigheid en de menselijkheid. Je moet onzin gewoon onzin noemen al beweert anderhalf miljoen het tegendeel.


Het tegenargument
Illustratie M. Ozymantra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten