donderdag 17 oktober 2013

Imperium

Onlangs heeft de president van Brazilië, Dilma Rousseff, bij de Verenigde Naties een toespraak gehouden over het spionageschandaal. Ze was er allerminst gecharmeerd van dat zij persoonlijk en Braziliaanse bedrijven werden bespioneerd. In DeMorgen werd zelfs gesproken over een historische toespraak. Brazilië, dat zo’n beetje een achtertuin van de VS heet te zijn heeft dus iets gedaan wat nog geen ander land sinds een hele tijd heeft gedurfd: de VS openlijk aanspreken op wangedrag. Direct na haar sprak Obama met geen woord over de beschuldiging. Het ging hem blijkbaar niet aan. Al eerder hebben de Amerikanen bij monde van hun president in niet mis te verstane woorden laten merken dat het ze weinig kan schelen wat wij er van vinden. Ze maakten zich vooral zorgen over binnenlandse spionage door de NSA. Blijkbaar zijn we geen gelijkwaardige partners meer.

In zijn toespraak maakte Obama duidelijk dat de VS er alles aan zal doen zijn belangen in de rest van de wereld te verdedigen. Hij maakte ook duidelijk dat de Golfoorlog geen idealistische oorlog was om de democratie te redden, maar uit economisch gewin plaatsvond. Dat mag natuurlijk geen verrassing zijn. Iedereen met inzicht in machtspolitiek weet dat het zo gaat. Maar er zijn genoeg mensen die de illusie graag in stand hielden of houden. Leven met zo’n grote en machtige buur kan anders behoorlijk benauwend zijn. Veel van de Amerikaanse presidenten zelf deden daar graag aan mee. Dat Obama er zo openlijk voor uitkomt betekent dan ook wat, lijkt mij.

In het stuk van De Morgen wordt geschreven dat de VS blijkbaar te zwak is om zijn macht op de oude indirecte manier uit te oefenen. Met handelsbedreigingen, boycots, politieke druk etc. De VS zou nu zijn toevlucht zoeken tot direct dreigen met geweld en geweld zelf gebruiken omdat ze geen andere mogelijkheid ziet. Maar is de VS zo zwak? Is dat werkelijk zo? Hoe lang zal het duren voor de VS zijn spionagesysteem opgeeft omdat mevrouw Rousseff er om heeft gevraagd? Obama zegt dat wij, de wereld, de VS vragen om politieman te spelen, dit in tegenstelling tot wat de VS zelf wil. Maar hij zal zich opofferen, en de soldaten, en de drones, hij zal de orde handhaven, en vooral de energiemarkt in de gaten houden. Vooral ervoor zorgen dat Amerikaanse economische belangen worden beschermd.

Misschien dat ze sinds het ineenstorten van de Sovjetunie in principe al politieman en rechter van de wereld waren, maar dit gebeurde tenminste onder het mom van vrede en democratie. Dat ze toen werden beschuldigd van imperiale neigingen, in het voetspoor van het Romeinse Rijk, was misschien overdreven. Maar de combinatie van letterlijk macht over het internet, zowel de servers staan daar, de protocollen worden door hen beheert, als de meeste grote bedrijven en wat erop staat (via bijvoorbeeld de NSA), de macht over voedsel via bijvoorbeeld Monsanto, macht over het geldverkeer via Goldman-Sachs, de normale militaire macht uitgebreid met computergestuurde drones EN de doelstelling Amerikaanse belangen zelfs ten koste van de partners te verdedigen, zie het verhaaltje Snowden, maakt dat we kunnen spreken van wat Imperium kan worden genoemd. O, en ze vinden zichzelf nog steeds het uitverkoren volk, beter dan de rest, met een messianistische overtuiging.

Waarschijnlijk ga ik in tegen de observaties en overdenkingen van een hoop mensen. De strijd die nu zo vol vuur tussen Democraten en Republikeinen wordt gevoerd gaat niet alleen over de toekomst van de VS zelf, maar ook over welke partij de teugels in handen mag nemen als het gaat om globale dominantie, om de nog uit te roepen Pax Americana.

Maar, als goede bondgenoten hebben we natuurlijk niets te vrezen. Niet alleen zijn we al oude handelspartners, we hebben ook niets te verbergen, dus wat ze spioneren moeten ze zelf weten. Bovendien zal er geen reden zijn voor de VS om drones te sturen, want we hebben niks wat ze zouden willen. Geen fossiele brandstoffen in ieder geval. We passen onze moraal al aan door ook geheel Politiek Correct te willen zijn. We zijn vaak nog beter op de hoogte van en meer betrokken bij wat er daar politiek gebeurt dan hier. Onze seminars en workshops worden steeds vaker door Amerikanen gegeven. Je telt in de wetenschap niet meer mee als je niet in het Engels schrijft, dus stukken over de Nederlandse taal vervallen sowieso. Onze kinderen groeien tweetalig op door de alomvattende popcultuur en het nieuw ingevoerde universiteitssysteem. Bachelor en masters, het is alsof we ons klaarmaken voor de nieuwe wereldheerschappij. Dat de toenemende economische ongelijkheid in de VS ook ons voorland is, door privatiseringen en het terugtrekken van de regering (typisch Amerikaanse ideologieën), nemen we voor lief. We spreken ons beste Engels tegen Amerikanen hier woonachtig, zonder dat we doorhebben hoezeer we nog steeds tekortschieten in hun meewarige blik. Alsof we de gewaardeerde, maar een beetje gekke opa zijn, met onze oubollige gedachten over traditie, menslievendheid en behoefte aan warmte.

Wacht eens even… Als de VS alleen nog maar actie onderneemt als hun belangen in gevaar komen en als dat voornamelijk economische belangen zijn, waarom zouden ze ons dan beschermen tegen bijvoorbeeld Rusland? Daar hebben ze niks tegen Zwarte Pieten, maar homofilie ligt er niet zo lekker. Nederland, Bescheidenland. Misschien hadden we ons toch beter op Duitsland kunnen richten.

Still van de videoclip van Rammstein - Amerika


Geen opmerkingen:

Een reactie posten